Karatsu City Ryokan Association

Lodging Map

Lodging by Type

Karatsu Seaside Hotel

Hotel&Resorts SAGA-KARATSU

Yoyokaku

Matsunoi

Niji no Matsubara Hotel

Sakamotoya Ryokan

Riverside Hotel Karatsu Castle

Ryokan Wataya

Kaisyu

Mizuno Ryokan

Nagasakiso

Oomasa

Ninomonso

fukuya

Midori

Nankaiso

Karatsu Dai-Ichi Hotel Riviere

Kawaguchiya

Hotel Sola

Daiichi Hotel

Ikiya Ryokan

Shirasagiso

Asahiya

Miyakoso

Shioyu Naginoto

Ryokan Uohan

Japanese-Style Inn

24 Shioyu Naginoto

1613 Hamasaki Hamatama,
Karatsu City

Phone : 81-955-56-7007

Fax : 81-955-56-7008

Capacity : 23

Lodging Charges :

Japanese Style Room 14,364Yenn~

http://shioyu-naginoto.jp/eng/

25 Ryokan Uohan

1669-55 Hamasaki
Hamatamamachi, Karatsu City

Phone : 81-955-56-6234

Fax : 81-955-56-8221

Capacity : 67

Lodging Charges :

12,000Yen~

http://www.uohan.co.jp/

 

03 Yoyokaku

2-4-40Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-7181

Fax : 81-955-73-0604

Capacity : 72

Lodging Charges :

15,000Yen~

http://www.yoyokaku.com/sub2e.htm

04 Matsunoi

2-4-32Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-8131

Fax : 81-955-74-1171

Capacity : 40

Lodging Charges :

15,000Yen~

http://www1.ocn.ne.jp/~matsunoi/

07 Ryokan Wataya

5-10 Daimyokoji,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4181

Fax : 81-955-72-4182

Capacity : 60

Lodging Charges :

13,800Yen~

http://e-wataya.com/english/

08 Kaisyu

2-4 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-8101

Fax : 81-955-72-8102

Capacity : 32

Lodging Charges :

8,400Yen~

http://www.yu-netkita.com/onyado/

09 Mizuno Ryokan

4-50 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-6201

Fax : 81-955-72-6203

Capacity : 32

Lodging Charges :

20,000Yen~

http://www.mizunoryokan.com/english/

10 Nagasakiso

6-36 Nishijyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-2254

Fax : 81-955-72-6328

Capacity : 35

Lodging Charges :

10,000Yen~

http://nagasakisou.com/

12 Oomasa

4-46 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4446

Fax : 81-955-72-4440

Capacity : 40

Lodging Charges :

12,000Yen~

http://www1.people-i.ne.jp/~oomasa/

23 Miyakoso

568-2 Ikisa Oochicho,
Karatsu City

Phone : 81-955-62-2413

Fax : 81-955-62-3692

Capacity : 25

Lodging Charges :
10,000Yen~

http://www.miyakoso.co.jp/

 

Resort Hotel

01 Karatsu Seaside Hotel

1-182 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-75-3300

Fax : 81-955-75-1885

Capacity : 398

Double 12,000Yen~

Twin 16,000Yen~

http://www.seaside.karatsu.saga.jp/english.html

02 Hotel&Resorts SAGA-KARATSU

4-9-20 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-0111

Fax : 81-955-72-0120

Capacity : 695

Single 9,900Yen~

Twin 9,900Yen~

https://www.daiwaresort.jp/global/karatsu/

05 Niji no Matsubara Hotel

4 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-73-9111

Fax : 81-955-75-9991

Capacity : 110

Lodging Charges :

Single 6,000Yen~
Twin 10,000Yen~

http://www.karatsu-niji.jp/

16 Karatsu Dai-Ichi Hotel Riviere

1-9 Higashi-machi,
Karatsu City

Phone : 81-955-75-2000

Fax : 81-955-75-4803

Capacity : 172

Lodging Charges :

Single 8,000Yen~
Twin 15,000Yen~

http://www.kugimoto.co.jp/riviere/en/

 

Business Hotel / Inn

06 Sakamotoya Ryokan

4-2-15 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-2842

Fax : 81-955-72-2842

Capacity : 22

Lodging Charges :

Double 8,000Yen~

 

07 Riverside Hotel Karatsu Castle

2-1-5Higashikaratsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-58-8381

Fax : 81-955-58-8382

Capacity : 24

Lodging Charges :

5,700Yen~ (Room Only)

http://www.karatsu-castle.com/

11 Ninomonso

2-41 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-4081

Fax : 81-955-75-4678

Capacity : 30
Lodging Charges :
7,000Yen~

 

13 Fukuya

5-19 Daimyoukouji,
Karatsu City
Phone : 81-955-74-1298
Fax : 81-955-73-5673
Capacity : 25
Lodging Charges :
5,500Yen~

http://www1.people-i.ne.jp/~fukuyado/

14 Midori

2573-7 Sakaemachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4961

Fax : 81-955-72-4967

Capacity : 22

Lodging Charges :

5,500Yen~

15 Nankaiso

25829 Funamiya,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3806

Fax : 81-955-72-3807

Capacity : 15

Lodging Charges :

6,000Yen~

17 Kawaguchiya

507-1 Nishideramachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3620

Fax : 81-955-53-8668

Capacity : 24

Lodging Charges :

5,500Yen~

 

18 Hotel Sola

2981-3 Shinkomachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3003

Fax : 81-955-72-3004

Capacity : 72

Lodging Charges :
Single 4,900Yen~

http://www.hotel-sola.com/

19 Daiichi Hotel

488-1 Nishideramachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-1000

Fax : 81-955-74-4609

Capacity : 129

Lodging Charges :
Single 6,100Yen~ Twin 11,100Yen~

http://www.kugimoto.co.jp/

20 Ikiya Ryokan

7182-114 Kaigandori,
Karatsu City

Phone : 81-955-73-6683

Fax : 81-955-73-7566

Capacity : 16

Lodging Charges :

5,500Yen~

http://www.geocities.jp/ikiya_ryokan/

 

21 Shirasagiso

670-3 Yahatamachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-7819

Fax : 81-955-72-5773

Capacity : 25

Lodging Charges :

5,250Yen~

 

22 Asahiya

6417-1 Nishi-karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4301

Fax : 81-955-72-4301

Capacity : 10

Lodging Charges :

4,800Yen~