Karatsu City Ryokan Association

Lodging Map

Lodging by Type

Karatsu Seaside Hotel

Karatsu Royal Hotel

Yoyokaku

Matsunoi

Niji no Matsubara Hotel

Sakamotoya Ryokan

Ryokan Wataya

Kaisyu

Mizuno Ryokan

Nagasakiso

Oomasa

Ninomonso

fukuya

Midori

Nankaiso

Kawaguchiya

Hotel Sola

Daiichi Hotel

Ikiya Ryokan

Shirasagiso

Asahiya

Miyakoso

Shioyu Naginoto

Ryokan Uohan

Japanese-Style Inn

23 Shioyu Naginoto

1613 Hamasaki Hamatama,
Karatsu City

Phone : 81-955-56-7007

Fax : 81-955-56-7008

Capacity : 23

Lodging Charges :

Japanese Style Room 14,364Yenn~

http://shioyu-naginoto.jp/eng/

24 Ryokan Uohan

1669-55 Hamasaki
Hamatamamachi, Karatsu City

Phone : 81-955-56-6234

Fax : 81-955-56-8221

Capacity : 67

Lodging Charges :

12,000Yen~

http://www.uohan.co.jp/

03 Yoyokaku

2-4-40Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-7181

Fax : 81-955-73-0604

Capacity : 72

Lodging Charges :

15,000Yen~

http://www.yoyokaku.com/sub2e.htm

04 Matsunoi

2-4-32Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-8131

Fax : 81-955-74-1171

Capacity : 40

Lodging Charges :

15,000Yen~

http://www1.ocn.ne.jp/~matsunoi/

07 Ryokan Wataya

5-10 Daimyokoji,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4181

Fax : 81-955-72-4182

Capacity : 60

Lodging Charges :

13,800Yen~

http://e-wataya.com/english/

08 Kaisyu

2-4 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-8101

Fax : 81-955-72-8102

Capacity : 32

Lodging Charges :

8,400Yen~

http://www.yu-netkita.com/onyado/

09 Mizuno Ryokan

4-50 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-6201

Fax : 81-955-72-6203

Capacity : 32

Lodging Charges :

20,000Yen~

http://www.mizunoryokan.com/english/

10 Nagasakiso

6-36 Nishijyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-2254

Fax : 81-955-72-6328

Capacity : 35

Lodging Charges :

10,000Yen~

http://nagasakisou.com/

12 Oomasa

4-46 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4446

Fax : 81-955-72-4440

Capacity : 40

Lodging Charges :

12,000Yen~

http://www1.people-i.ne.jp/~oomasa/

22 Miyakoso

568-2 Ikisa Oochicho,
Karatsu City

Phone : 81-955-62-2413

Fax : 81-955-62-3692

Capacity : 25

Lodging Charges :
10,000Yen~

http://www.miyakoso.co.jp/

 

Resort Hotel

01 Karatsu Seaside Hotel

1-182 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-75-3300

Fax : 81-955-75-1885

Capacity : 398

Double 12,000Yen~

Twin 16,000Yen~

http://www.seaside.karatsu.saga.jp/english.html

02 Karatsu Royal Hotel

4-9-20 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-0111

Fax : 81-955-72-0120

Capacity : 444

Single 8,000Yen~

Twin 22,000Yen~

http://www.daiwaresort.co.jp/english/25_karat.html

05 Niji no Matsubara Hotel

4 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-73-9111

Fax : 81-955-75-9991

Capacity : 110

Lodging Charges :

Single 6,000Yen~ Twin 10,000Yen~

http://www.karatsu-niji.jp/

 

Business Hotel / Inn

06 Sakamotoya Ryokan

4-2-15 Higashi-Karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-2842

Fax : 81-955-72-2842

Capacity : 22

Lodging Charges :

Double 8,000Yen~

 

11 Ninomonso

2-41 Higashi-jyonai,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-4081

Fax : 81-955-75-4678

Capacity : 30
Lodging Charges :
7,000Yen~

 

13 Fukuya

5-19 Daimyoukouji,
Karatsu City
Phone : 81-955-74-1298
Fax : 81-955-73-5673
Capacity : 25
Lodging Charges :
5,500Yen~

http://www1.people-i.ne.jp/~fukuyado/

14 Midori

2573-7 Sakaemachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4961

Fax : 81-955-72-4967

Capacity : 22

Lodging Charges :

5,500Yen~

15 Nankaiso

25829 Funamiya,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3806

Fax : 81-955-72-3807

Capacity : 15

Lodging Charges :

6,000Yen~

16 Kawaguchiya

507-1 Nishideramachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3620

Fax : 81-955-53-8668

Capacity : 24

Lodging Charges :

5,500Yen~

 

17 Hotel Sola

2981-3 Shinkomachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-3003

Fax : 81-955-72-3004

Capacity : 72

Lodging Charges :
Single 4,900Yen~

http://www.hotel-sola.com/

18 Daiichi Hotel

488-1 Nishideramachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-1000

Fax : 81-955-74-4609

Capacity : 129

Lodging Charges :
Single 6,100Yen~ Twin 11,100Yen~

http://www.kugimoto.co.jp/

19 Ikiya Ryokan

7182-114 Kaigandori,
Karatsu City

Phone : 81-955-73-6683

Fax : 81-955-73-7566

Capacity : 16

Lodging Charges :

5,500Yen~

http://www.geocities.jp/ikiya_ryokan/

20 Shirasagiso

670-3 Yahatamachi,
Karatsu City

Phone : 81-955-74-7819

Fax : 81-955-72-5773

Capacity : 25

Lodging Charges :

5,250Yen~

 

21 Asahiya

6417-1 Nishi-karatsu,
Karatsu City

Phone : 81-955-72-4301

Fax : 81-955-72-4301

Capacity : 10

Lodging Charges :

4,800Yen~