Karatsu City Ryokan Association

Lodging Map

Lodging by Type

Karatsu Seaside Hotel

Hotel&Resorts SAGA-KARATSU

Yoyokaku

Matsunoi

Niji no Matsubara Hotel

Sakamotoya Ryokan

Riverside Hotel Karatsu Castle

Ryokan Wataya

Kaisyu

Mizuno Ryokan

Nagasakiso

Oomasa

Ninomonso

fukuya

Midori

Nankaiso

Karatsu Dai-Ichi Hotel Riviere

Kawaguchiya

Hotel Sola

Daiichi Hotel

Ikiya Ryokan

Shirasagiso

Asahiya

Miyakoso

Shioyu Naginoto

Ryokan Uohan

Special on the Karatsu Castle Town

Karatsu Castle Tower

Former Takatori House

Karatsu Shrine

Higo-bori Moat

Former Karatsu Bank

Pleasure Boat below Karatsu Castle

Grave of Ogasawara Sadonokami Nagayoshi

Hikiyama Float Exhibition Hall

 

Karatsu City and Sightseeing in the Surrounding Area

[Nijinomatsubara], a Special Place of Scenic Beauty, and forest for forest bathing, Karatsu City

Karatsu Kilns (Climbing Kilns)

Nagoya Castle Ruins

Townscape of Yobuko